Přejít k obsahu

Web: www.kky.zcu.cz
Email: kybernet@kky.zcu.cz
Telefon: 377 632 501

Katedra kybernetiky garantuje výuku ve studijním programu Aplikované vědy a informatika v bakalářském a navazujícím magisterském studijním oboru Kybernetika a řídicí technika a doktorském studijním oboru Kybernetika. Ve studijním programu Inženýrská informatika katedra dále garantuje bakalářské studijní obory: Inteligentní komunikace člověk – stroj, Počítačové řízení strojů a procesů a Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci.

Magisterský studijní obor se dále dělí na specializace Automatické řízení, Informační a řídicí systémy, Umělá inteligence, Biokybernetika. Ve spolupráci s Katedrou mechaniky zajišťuje katedra výuku ve specializaci Automatizace a mechatronika.

Široké znalosti, získané studiem teoretických disciplín a doplněné praktickými poznatky z aplikačně zaměřených předmětů, dávají absolventům všech uvedených oborů a specializací mimořádně dobré možnosti uplatnění v průmyslových podnicích, malých firmách, bankovnictví, zdravotnictví, státní správě a rovněž v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Výzkumná činnost katedry je směrována do oblasti identifikace systémů, nových metod řízení procesů aplikovatelných v průmyslu, rozhodování s podporou umělé inteligence a rozpoznávání a porozumění mluvené řeči včetně audiovizuálního rozpoznávání a syntézy.
Tato orientace katedry otevírá široký prostor pro doktorandské studium.