Přejít k obsahu

Web: www.kme.zcu.cz
Email: info@kme.zcu.cz
Telefon: 377 632 301

Naše katedra se specializuje především na výzkum a výuku v oblastech jako dynamika kmitání, šroubové stroje, mechanika porušení a poškození a biomechanika. Působí u nás řada odborníků, kteří jsou řešiteli odborných projektů katedry, ale také předávají své praktické zkušenosti a znalosti studentům.

Zázemí Fakulty aplikovaných věd a tradice oboru v Plzni nám přináší možnost účastnit se řešení mnoha praktických problémů. Vedle toho se naši členové účastní rozličných výzkumných projektů včetně mezinárodních.