Přejít k obsahu


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v roce 2014 se bude konat 29.1.2014.

 

  9:00  -  14:00   Individuální volná prohlídka výukových a laboratorních pracovišť FAV. Prezentační akce v prostorách Katedry informatiky, Katedry kybernetiky, Katedry matematiky, Katedry fyziky a Katedry mechaniky.
Pořadí prohlídky je libovolné !
 10:00
 11:00
 12:00
Posluchárna UP108
Oficiální setkání se studenty, rodiči, učiteli a dalšími zájemci o studium na naší fakultě. 
Dozvíte se o možnostech studia, o našich oborech, o uplatnění našich absolventů a další.

Program Dne otevřených dveří je podpořen z projektu SPPVAV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.


Programy kateder - den otevřených dveří v roce 2014


Katedra fyziky (KFY)
(1.-2. podlaží)

Každý návštěvník dne otevřených dveří na Katedře fyziky obdrží základní informace, společně s průvodcem v hlavním vestibulu Fakulty aplikovaných věd.

Bližší seznámení s katedrou fyziky pak bude probíhat formou krátké besedy o obsahu studia, o požadavcích kladených na studenty a o možnostech uplatnění absolventů. Tato beseda bude probíhat v 1. patře ve vstupním prostoru před laboratořemi katedry fyziky vždy každou půlhodinu, tj. v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30.

Zájemci pak mohou individuálně navštívit laboratoře katedry fyziky a interaktivním způsobem se blíže seznámit s některými moderními fyzikálními technologiemi, systémy a diagnostickými a měřicími metodami. Stanoviště pro Vaši návštěvu jsou následující:

 • F1 – Plazmové depoziční systémy (vakuové aparatury, plazmové výboje)
 • F2 – Ukázky unikátních materiálů (tenkovrstvé nanostrukturní materiály - supertvrdé, vysoce tepelně odolné, antibakteriální, atd.)
 • F3 – Počítačové modelování plazmatu a nových materiálů, kvantová fyzika
 • F4 – Analyzační přístroje (pohled do mikrosvěta - mikroskop atomových sil, nanotvrdoměr)
 • F5 – Studium termomechanických procesů (termovize, lasery)
 • F6 – Uplatnění absolventů (diskuze s absolventy, představení reálných pracovních možností)
 • F7 – Fyzika hrou aneb nabijte se pozitivně

Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV)
(4. podlaží)

 • Besedy na téma "Studium informatiky a výpočetní techniky" (zástupci katedry) a "Proč je dobré jít studovat informatiku" (zástupci IT firem).
   
 • Informace o soutěžích v programování ACM a PilsProg. Pilsprog – soutěž „nanečisto“.
 • Zahájení soutěže PilsProg. 
   
 • Počítačové sítě a distribuované systémy, laboratoř síťových systémů, co vše je síť (WiFi, ZigBee, Ethernet, optika,...), monitorovací systémy, síťové hry, mobilní aplikace a další stu-dentské práce, síťová infrastruktura univerzity a katedry, Cisco Networking Academy.
 • Softwarové inženýrství, vizualizace komponentových aplikací, simulace dopravy, prezentace prací studentů.
 • Hardwarová laboratoř, programování mikropočítačových systémů a aplikací, senzorické sítě, hradlová pole a práce s programovatelnou logikou.
 • Počítačová grafika a vizualizace dat, hologramy, počítačové hry, stereo projekce, procházka po krajině, vizualizace objemových dat, digitální pískoviště, detekce leteckých kolizí a další studentské práce.
 • Finanční informatika a statistika.
 • Prezentace výzkumu v oblasti strojového učení aplikovaná na zpracování přirozeného jazyka.
 • Informace o letním PC táboře TYLIDi.
 • Neuroinformatika - měření mozkové aktivity.
 • Medicínské aplikace.
 • Informační servis (studium informatiky, uplatnění absolventů), občerstvení a další.

Katedra kybernetiky (KKY)
(5. podlaží)

aneb co se u nás učí, co děláme za výzkum a co si vůbec pod slovem kybernetika představit...

Řečové technologie

 • Vyhledávání ve video-archivech
 • Automatické titulkování
 • Dialog s počítačem
 • Počítačem vytvořený dabing
 • Android aplikace pro syntézu řeči

Obrazové technologie

 • Informační kiosek ve znakové řeči
 • Mluvící hlava Jana Amose Komenského
 • Hra „Action guy“ a „Volejbal“

Robotičtí artisté

 • Dvojkolka
 • Prostorový lanový robot
 • Robotický lachtan balancující míč
 • Nestabilní modely – inverzní kyvadlo a míč na válci
 • Virtuální laboratoře
 • Robot otevírající PET lahev

Biokybernetika

 • EKG technika a analytika
 • Nástroje genetické modifikace
 • Bakterie vonící jako banán nebo mentol

Informační a řídicí systémy

 • Diagnostika jaderných reaktorů a plynových turbín
 • Specializované systémy pro rozhodování v energetice

Automatické řízení

 • Měření prvků řídících systémů
 • Vývoj aplikací s mikropočítači
 • Arduinio roboti hledající cestu z bludiště

Katedra matematiky (KMA)
(6. podlaží)

Předsálí KMA:
Informační materiály, základní informace, prezentace činnosti KMA, občerstvení.

Laboratoře KMA v 6. podlaží:

UL 602 – 604
Studium na KMA? Informace o studijní nabídce – Teoretická matematika, aplikovaná matematika, finanční matematika, učitelství pro střední školy.

UL 606 – 608 
Informace o studijní nabídce Geomatika-mapování Země
Informace o studijní nabídce – obory: Územní plánování a Geomatika (ve specializacích Geomatika a Geoinformatika). GEOMATIKA = geodézie + geometrie + počítačové modelování + informační technologie. Počítačový 3D model univerzitního areálu Bory. Demonstrace měřící techniky a sběru geodetických dat. Geomatika v praxi – sestavte si mapu podle přání.

UL 610 a venkovní terasa KMA
Zajímavé aplikace matematiky a geomatiky.


Katedra mechaniky (KME)
(7. podlaží)

Katedra bude ve svých laboratořích v době od 9.00 do 14.00 průběžně prezentovat praktické ukázky typických úloh, které mají posloužit k získání základní představy o studijním oboru.


Laboratorní objekt,  7. patro

 • Vizualizace řešených úloh z oblasti průmyslového designu. Simulace pohybu těla při ná-razu automobilu
 • Experimentální vyšetřování mechanických vlastností materiálů
 • Vizualizace výsledků tuhostních, pevnostních a dynamických výpočtů
 • Počítačové modelování orgánů lidského těla
 • Mikroskopická analýza a mechanický experiment jako podklady pro modelování měkkých tkání.
 

UL 711
Informace o katedře mechaniky a o garantovaných studijních oborech.

UK 717

Informace o oboru Stavitelství