Přejít k obsahu

Finanční informatika a statistika

Zkratka st. oboru: FIS
Součást st. programu: AVIN
Délka studia: 2 roky
Titul: Ing.
Forma: 
   prezenční / kombinovaná
Garantující katedry: KMA a KIV

Cílem studia je prohloubit základy z předchozího bakalářského studia se zřetelem na teoretickou bázi v hraniční oblasti, kde se stýká informatika s moderními matematickými a ekonomickými metodami. Zvláštní zřetel bude věnován implementaci takových metod pro praktické využití. Uvedený obor má typický charakter kombinovaného oboru nabízeného např. anglickými univerzitami pod názvem "Statistics and Computer Sciences".

Obsahem studia jsou finanční a pojistná matematika, finanční informatika, statistika, metody modelování a rozhodování, metody řízení ve firmě a samozřejmě nezbytné partie obecné ekonomie. Student si osvojí metody práce s informacemi, praktickou informatiku, databáze a ostatní prostředky výpočetní techniky, prostředky firemních financí, řízení, investic a základy finanční teorie. Absolventi se také uplatní jako projektanti firemních a manažerských systémů, finanční a marketingoví analytici a případně také jako ekonomové formy (Financial manager).

Příznakem současné doby je využívání informací, matematických, statistických a jiných metod ve firemní praxi. Dominantní charakteristikou té které podnikatelské jednotky se stává její finanční popis. Finance jsou nejen měřítkem úspěšnosti firmy, ale také popisovým mechanismem reálných toků uvnitř podniku. Finanční toky ať již přímo peněžní (tržby, výdaje, …) nebo abstraktnější povahy (ocenění Know-how firmy, závazky a pohledávky, majetkové položky, …) jsou předmětem studia výše pojmenovaného oboru. Absolvent tohoto oboru je školen v jejich duálním chápání, tj. v jejich reálné existenci a v jejich informačních projevech. Zcela neoddělitelnou součástí studia jsou metody řízení takových toků. Základem studia jsou informatika, statistika, metody modelování a rozhodování, metody řízení ve firmě. K tomuto základu v současné době patří i metody práce s informacemi, praktická informatika, databáze a ostatní prostředky výpočetní techniky. Neoddělitelné části studia jsou i prostředky firemních financí, řízení investic a základy finanční teorie. Studium tohoto oboru dá absolventovi znalosti a schopnosti hluboké orientace na hranici mezi informačním systémem a jeho implementací ve firmě.

Obor Finanční informatika a statistika je nabízen ve dvou specializacích:

  • Finanční informatika

    Připravuje odborníky, kteří se uplatní jako spojovací most mezi počítačovými odborníky nasazujícími velké informační systémy dodavatelsky a vlastním odborným firemním managementem. Dále se uplatní jako člen firemní skupiny, která projektuje firemní informační a manažerský systém.

  • Aplikovaná statistika a finance

    Absolvent této specializace se uplatní jako člen firemní analytické skupiny, jako statistik nebo finanční analytik (fundamentální a technické analýzy), výzkumný pracovník. Pro malé firmy: informatik firmy, analytik, projektant řídících modulů a struktur.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička