Přejít k obsahu

Umělá inteligence

Specializace studijního oboru Kybernetika a řídicí technika se zaměřením na poznatky z vybraných oblastí využití metod umělé inteligence v technické i společenské praxi. Jsou studovány metody a postupy UI, které lze uplatnit zejména v případech řešení složitých úloh, kdy využití standardních a exaktních matematických postupů nevede vždy na řešitelnost problému. Student získá informace z oblasti aplikace inteligentních metod rozhodování, z oblasti navrhování a realizace systémů komunikace člověk-počítač mluvenou řečí, počítačového vidění, neuronových sítí, znalostních systémů apod. Průprava z oblasti strojového řešení i velmi složitých problémů, a to na základě jejich dekompozice na jednodušší úlohy, umožní studentům aplikovat osvojené postupy i při řešení běžných každodenních problémů.

Patička