Přejít k obsahu

Vědecká rada

jmenována od 1.12.2014, aktualizováno 23.4.2015.

  Interní členové :  
1.   Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Katedra průmyslového inženýrství a managementu, FST
2.   Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. Katedra matematiky, FAV
3.   Prof. Dr. Ing. Jan Dupal Katedra mechaniky, FAV
4. Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, FST
5.   Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Katedra konstruování strojů, FST
6.   Prof. Ing. Karel Ježek, CSc. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
7. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
8. Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. Katedra mechaniky, FAV
9. Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. Katedra mechaniky, FAV
10. Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. děkan FAV
11. Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. Katedra fyziky, FAV
12.   Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. Katedra matematiky, FAV
13. Prof. Ing. Josef Psutka, CSc. Katedra kybernetiky, FAV
14. Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. Katedra mechaniky, FAV
15. Prof. RNDr.Zdeněk Ryjáček, DrSc. Katedra matematiky, FAV
16. Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. Katedra kybernetiky, FAV
17. Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
18. Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. Katedra fyziky, FAV


  Externí členové :  
19. Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. ÚTIA, AV ČR
20. Doc. Ing. Petr Horáček, CSc. Rockwell Automation
21. Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. FIT VUT Brno
22. Prof. Ing. Svatava Konvičková CSc. FS ČVUT Praha
23. Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. MÚ AV ČR
24. Ing. Jiří Laciga, CSc. CCA Group a.s.
25. Prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. MÚ UK
26. Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. FEL ČVUT Praha
27. Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.  MFF UK Praha
28. Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. 1. interní klinika LF UK Plzeň
29. Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. MFF UK Praha
30. Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. FEL ČVUT Praha
31. Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D Biomedicínské centrum, LF UK v Plzni
32. Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. FIT ČVUT Praha
33. Prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc. FST ČVUT Praha

Patička