Přejít k obsahu

Vědecká rada

aktualizováno 21.4.2017.

  Interní členové :  
1.   Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Katedra průmyslového inženýrství a managementu, FST
2.   Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. Katedra matematiky, FAV
3.   Prof. Dr. Ing. Jan Dupal Katedra mechaniky, FAV
4. Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, FST
5.   Prof. Ing. Karel Ježek, CSc. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
6.   Prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc. Katedra matematiky, FAV
7. Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
8. Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. Katedra mechaniky, FAV
9. Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. Katedra mechaniky, FAV
10. Prof. Ing. Peter Monka, Ph.D. Regionální technologický institut, FST
11. Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. Katedra fyziky, FAV
12.   Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. Katedra geomatiky, FAV
13. Prof. Ing. Josef Psutka, CSc. Katedra kybernetiky, FAV
14. Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová děkanka, FAV
15. Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. Katedra mechaniky, FAV
16. Prof. RNDr.Zdeněk Ryjáček, DrSc. Katedra matematiky, FAV
17. Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. Katedra kybernetiky, FAV
18. Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV
19. Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. Katedra fyziky, FAV


  Externí členové :  
20. Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. ÚTIA, AV ČR
21. Doc. Ing. Petr Horáček, CSc. Rockwell Automation
22. Ing. Jiří Laciga, CSc. CCA Group a.s.
23. Prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. MÚ UK Praha
24. Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. FEL ČVUT Praha
25. Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.  MFF UK Praha
26. Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. 1. interní klinika LF UK Plzeň
27. Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. MFF UK Praha
28. Prof. Ing. Milan Růžička, CSc. FS ČVUT Praha
29. Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. FEL ČVUT Praha
30. Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D Biomedicínské centrum, LF UK v Plzni
31. Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. FIT ČVUT Praha
32. Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. FS ČVUT Praha
33. Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík FIT VUT Brno

Patička