Přijímací řízení 2020/2021

Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme si plně vědomi toho, že zdaleka ne všichni uchazeči mají vytvořeny optimální podmínky pro přípravu na toto náročné studium již na střední škole.
Tomu také odpovídá forma našeho přijímacího řízení, která nabízí různá kritéria pro přijetí a zohledňuje řadu aspektů (např. typ střední školy, dosažený průměr, výsledky z národních srovnávacích zkoušek).

Zjistěte svoje šance na přijetí v našem šancomatu.

Kontaktní osoba

Anonymous

Petra Sutnerová

Studijní referentka

+420 377 632 010