AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ A ROBOTIKA

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: pouze prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POPIS

Tato specializace studijního programu Kybernetika a řídicí technika vám poskytne teoretické i praktické znalosti s aplikačním potenciálem, který zasahuje do všech sfér lidské činnosti. Postupně se seznámíte se všemi systémy automatického řízení a rozhodování. Stanou se z vás profesionálové, kteří budou schopni řešit složité a nepředvídatelné problémy a využívat při tom různé inovativní metody a nástroje.

CO SE NAUČÍM

V průběhu studia porozumíte teoriím, konceptům i metodám, které se týkají kybernetiky a řízení. Proniknete do oblasti měření a zpracování signálů, simulace a modelování procesů technického i netechnického charakteru. Chybět nebudou ani návrhy řídicích systémů s podporou umělé inteligence.

JAK SE UPLATNÍM

Studijní program je výbornou přípravou ke studiu navazujících magisterských programů Inženýrská informatika a Aplikované vědy a informatika, případně připravovaného studijního programu Kybernetika a řídicí technika. Zároveň se však můžete hned uplatnit v praxi, zejména v oboru informačních a komunikačních technologií nebo v oboru řídicích systémů.