INFORMATIKA

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: pouze prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POPIS

Specializace studijního programu Informatika a výpočetní technika je určena studentům, kteří chtějí získat široký základ znalostí a praktických dovedností, pokrývajících všechny podstatné tematické okruhy informatiky a základy výpočetní techniky. Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky .

CO SE NAUČÍM

V průběhu studia získají studenti znalosti základních principů informatiky, mj. algoritmizace a programování v různých programovacích jazycích, počítačových architektur, operačních systémů a počítačových sítí a také důležitých souvisejících oblastí matematiky. Budou mít také dostatečně hluboké znalosti a prakticky uplatnitelné dovednosti v oblastech softwarového inženýrství, databázových systémů, počítačové grafiky a multimédií, umělé inteligence a rozpoznávání, operačních systémů a počítačových sítí.

JAK SE UPLATNÍM

Absolvent je připravován jak pro přímý vstup do praxe v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT), tak ke studiu navazujících magisterských studijních programů. Uplatní se ve firmách a organizacích, např. při návrhu a vývoji programových systémů, provozu a údržbě ICT systémů. Může pracovat samostatně nebo v rámci týmu, např. jako programátor, tester, správce ICT systémů a webových serverů nebo administrátor databázových systémů apod.