INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: pouze prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POPIS

Baví vás počítače, ale nechcete trávit 8 hodin denně vyvíjením softwarových produktů? Láká vás ekonomie a management, ale netoužíte po manažerských pozicích? V tom případě tím pravým pro vás může být bakalářský studijní program Informační systémy, jehož cílem je poskytnout studentům komplexní bakalářské vzdělání v informatice s mírným přesahem do oblastí ekonomie a práva souvisejících s provozováním počítačových informačních systémů. Absolvent tohoto programu rozumí počítačovým informačním systémům na takové úrovni, že je schopen nejen je využívat, ale také analyzovat, navrhovat a udržovat.

Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky.

CO SE NAUČÍM

V průběhu studia si osvojíte znalosti základních tematických okruhů informatiky (algoritmizace a programování, databázové systémy a správa dat, informační systémy, počítačové sítě a komunikační technologie, bezpečnost v ICT, softwarové inženýrství a řízení projektů), souvisejících partií matematiky (pravděpodobnost a statistika), a souvisejících partií v oblasti ekonomie (mikroekonomie, podniková ekonomika) a oblasti práva (internetové a počítačové právo). Kromě toho získáte praktické dovednosti v oblasti zpracování dat a provádění statistické analýzy dat, správy databázových systémů, a dále v oblasti navrhování, realizace a ověření modulů informačních systémů (nasazených v podnicích nebo ve veřejné správě).

JAK SE UPLATNÍM

Studijní program je výbornou přípravou pro pokračování ve studiu v některém z navazujících magisterských studijních programů. Zároveň se však můžete hned uplatnit v praxi, a to téměř ve všech oblastech národního hospodářství, např. v softwarovém, automobilovém a strojním průmyslu, finančním sektoru nebo ve veřejné správě. Uplatníte se např. jako analytik podnikových procesů a informačních systémů, správce aplikací, správce dat nebo ICT systémů, asistent vedoucího ICT projektu, asistent vedoucího podnikového ICT oddělení nebo jako obchodník s produkty a službami informačních a komunikačních technologií.