UMĚLÁ INTELIGENCE A AUTOMATIZACE

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: pouze prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Popis

Cílem této specializace studijního programu Kybernetika a řídicí technika je vyškolit z vás odborníky na návrhy, realizace i provozování systémů a procesů, kde je zapotřebí umělé inteligence. Proniknete zejména do oblasti inteligentního rozhodování a řízení procesů technického, ale i netechnického charakteru, kam spadá například ekonomie, ekologie nebo lékařství.

CO SE NAUČÍM

V průběhu studia se seznámíte se všemi oblastmi velmi bouřlivě se rozvíjejících metod návrhu a realizace informačních a řídicích systémů, pracujících s podporou umělé inteligence. Probírat budete také měření a zpracování signálů, simulace nebo modelování procesů. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak i na následné využití poznatků v praxi.

JAK SE UPLATNÍM

Studijní program je výbornou přípravou ke studiu navazujících magisterských programů Inženýrská informatika a Aplikované vědy a informatika, případně připravovaného studijního programu Kybernetika a řídicí technika. Zároveň se však můžete hned uplatnit v praxi, zejména v oboru informačních a komunikačních technologií nebo v oboru řídicích systémů.