VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: pouze prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POPIS

Specializace studijního programu Informatika a výpočetní technika je určena studentům, kteří chtějí získat teoretický základ i praktické dovednosti ve výpočetní technice, spojené s dostatečnými znalostmi klíčových témat v oblasti informatiky. Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky .

CO SE NAUČÍM

V průběhu studia získají studenti znalosti základních principů informatiky, mj. algoritmizace a programování v různých programovacích jazycích, počítačových architektur, operačních systémů a počítačových sítí a také důležitých souvisejících oblastí matematiky. Budou mít také dostatečně hluboké znalosti a prakticky uplatnitelné dovednosti v oblastech návrhu digitálních a vestavených systémů včetně jejich softwarového vybavení, počítačových architektur a sítí, organizace výpočetních systémů a internetu věcí (IoT).

JAK SE UPLATNÍM

Absolvent je připravován jak pro přímý vstup do praxe v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT), tak ke studiu navazujících magisterských studijních programů. Uplatní se ve firmách a organizacích, které se zabývají vývojem, konstrukcí a využitím různých typů hardwarových systémů, včetně jejich programování. Může pracovat zejména jako technik číslicových zařízení, správce výpočetního systému, programátor a technik vestavěných výpočetních systémů, programátor zákaznických obvodů apod.