PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/2023

Informace k přijímacímu řízení ke studiu v bakalářských studijních programech.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM