PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/2024

Bakalářské studium

2. kolo přijímacího řízení je otevřeno do 15.8.2023.
Důležité upozornění pro uchazeče do 2. kola: Lze uplatnit SCIO testy konané od 1.9.2021 do 8.8.2023. POZOR na omezené množství termínů - nutno se včas zaregistrovat, viz stránky SCIO.

Přijímací řízení do nově akreditovaného studijního programu Softwarové inženýrství je otevřeno od 17. 3. 2023.


Fakulta aplikovaných věd získala rovněž akreditaci nového studijního programu Informatika:

  • Zájemci o studijní program Informatika, specializace Počítačové vědy si v druhém kole podávají rovnou na vybranou specializaci nově akreditovaného studijního programu
  • Zájemci o studijní program Informatika, specializace Výpočetní technika si v druhém kole podávají rovnou na vybranou specializaci nově akreditovaného studijního programu