Geomatika

Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Katedra: Katedra geomatiky
Jazyk výuky: čeština, angličtina

POPIS

Doktorský studijní program Geomatika reaguje na zvyšující se požadavky využívání moderních progresivních metod hromadného sběru dat přímými geodetickými metodami (elektronické tachymetry, kombinované stanice GNSS) či nepřímými metodami jako jsou laserové skenovací systémy (LSS), letecká fotogrammetrie nebo dálkový průzkum Země. S nárůstem množství prvotních dat úměrně roste náročnost procesů jejich zpracování, kde se používají počítačové systémy s náročným úkolem extrahovat z prvotních dat prakticky využitelné a relevantní informace. Kvalita těchto odvozených informací je rozhodujícím ukazatelem pro jejich následnou použitelnost a hodnověrnost, se kterou musí obor Geomatika umět spolehlivě pracovat. Optimalizace procesu plánování sběru, zpracování, ukládání a poskytování dat je závislá na použití vhodných datových modelů. Datové modelování přináší zcela nové možnosti, technologické a metodické změny pro vizualizaci dat v kartografii a geoinformatice. Klasické metody zpracování a distribuce kartografických děl jsou postupně nahrazovány publikováním v digitální podobě a využitím webových technologií.

CO SE NAUČÍM

Prohloubíte znalosti oboru geomatika získané v předchozím studiu oboru geomatika ať už na Fakultě aplikovaných věd, tak i na jiných VŠ obdobného směru (geomatika, geoinformatika, geodézie, geografie). Osvojíte se vědecké principy bádání při zpracování doktorské práce a stanete se expertem ve zvoleném tématu disertační práce.

JAK SE UPLATNÍM

Absolvent doktorského studijního oboru Geomatika se profiluje do oblasti matematické a fyzikální geodézie, geodetických základů a družicové navigace, geodynamiky a gravimetrie, geomatiky a geoinformatiky, geoprostorových dat a datového modelování, vizualizace v kartografii a geoinformatice s důrazem na internetové aplikace. Významné je propojení s disciplínami matematické statistiky, numerického modelování, numerických metod, teorie grafů, teoretické informatiky a teorie složitosti, aplikací geometrie a počítačové geometrie. Uplatnění absolventů tohoto doktorského studia je možné v různých odvětvích jak ve státním, tak v soukromém sektoru.