Informatika a výpočetní technika

Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Katedra: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Jazyk výuky: čeština, angličtina

POPIS

Obor je určen studentům, kteří se chtějí zabývat samostatnou analýzou složitých problémů, prací s aktuálním stavem poznání, tvorbou nových metod, konceptů a řešení v oblasti informatiky, jejich ověřováním a prezentací zejména odborné veřejnosti. Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky .

CO SE NAUČÍM

Získáte širší teoretické znalosti v oblasti informatiky a hluboké teoretické znalosti na úrovni současného světového stavu dané vědní oblasti podle zvolené specializace – softwarové inženýrství a spolehlivost softwarových systémů, zpracování přirozeného jazyka a dolování dat, počítačová grafika a její aplikace, medicínská informatika a distribuované a zabudované výpočetní systémy. Budete umět např. analyzovat a posoudit velké množství prací ze světové odborné literatury, používat správné metody vědecké práce, vytvářet nové vědecké výsledky a publikovat je na mezinárodní úrovni.

JAK SE UPLATNÍM

Absolvent se uplatní jako vysoce kvalifikovaný odborník (vědec) v informačních profesích na akademické úrovni a ve specializovaných softwarových vývojových a programátorských podnicích a institucích, ve státní správě a v subjektech zabývajících se analýzou a návrhem informačních systémů.