Kybernetika

Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Katedra: Katedra kybernetiky
Jazyk výuky: čeština, angličtina

POPIS

Doktorské studium je založeno především na individuální práci studenta. Hlavní náplní je vědecká a výzkumná práce, která je doložená publikační činností. Budete se věnovat zejména aplikaci nejnovějších poznatků umělé inteligence na rozvíjejících se aplikacích systémů inteligentního rozhodování a komunikace.

CO SE NAUČÍM

Naučíte se mimo jiné navrhovat a implementovat řídicí systémy pro nejrůznější aplikace s vizualizacemi na počítači, vytvářet matematické modely a provádět simulace. Budete umět také provést komplexní odbornou analýzu technických úloh a problémů.

JAK SE UPLATNÍM

Až své studium úspěšně dokončíte, stane se z vás kvalifikovaný výzkumný pracovník. Následně si třeba můžete vytvořit vlastní výzkumný tým a věnovat se přesně tomu, co vás zajímá.