Přihláška ke studiu - ak. rok 2021/2022

Jak podat přihlášku ke studiu

 • Přihláška ke studiu se podává:
  1. kolo - elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
  2. kolo - elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
  3. kolo - papírovou formou, doručením na studijní oddělení
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte přílohy uvedené v podmínkách podle následujících pokynů.

POKYNY K DOLOŽENÍ PŘÍLOH K PŘIHLÁŠCE KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU V AK. ROCE 2021/2022

Přílohy k přihlášce je nutné doložit pro každou podanou přihlášku jednou z následujících možností, upřednostňujeme elektronickou formu:

DOLOŽENÍ ELEKTRONICKY

Doporučujeme (pokud je to možné) nahrát všechny přílohy, na základě kterých má být přihláška posuzována, hned při podávání přihlášky.

Přílohy se nahrávají v záložce Požadavky oboru v dolní části. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory nahrávejte ve formátu PDF, fotografie může být v JPG.

Vyberte Typ přiloženého souboru podle toho, která  příloha je nahrávána (odpovídající typy jsou uvedeny níže). Stiskněte tlačítko "Procházet" vyberte soubor a nahrejte jej k e-přihlášce.

Každou přílohu nahrávejte v samostatném souboru, název souboru je libovolný, ale doporučujeme jednoznačné označení z důvodu lepší orientace v přiložených souborech.

K přihlášce je možné nahrát max 7 souborů.

Seznam příloh a doporučené názvy souborů:

 • strukturovaný životopis
  typ - Životopis uchazeče o studium
  doporučený název - zivotopis.pdf

 • stručné zdůvodnění přihlášky ke studiu
  typ - Motivační dopis uchazeče o studium
  doporučený název - zduvodneni.pdf

 • soupis publikací – uvádí se i bakalářská a diplomová práce
  typ - Obecná příloha k e-přihlášce
  doporučený název - publikace.pdf

 • fotografie ve formátu JPG
  typ - Obecná příloha k e-přihlášce
  doporučený název - foto.jpg

 • doklad o dosažení magisterského vzdělání
  - diplom (případně nostrifikace), přikládají absolventi magisterského vzdělání, kteří ukončili svá studia před podáním přihlášky.
  typ - Obecná příloha k e-přihlášce
  doporučený název - diplom.pdf

 • seznam absolvovaných předmětů v magisterském studiu
  – netýká se absolventů magisterského studia na FAV ZČU
  typ - Obecná příloha k e-přihlášce
  doporučený název - predmety.pdf

 • diplomová práce nebo její stručný obsah
  - v písemné nebo elektronické formě, netýká se absolventů magisterského studia na FAV ZČU
  typ - Obecná příloha k e-přihlášce
  doporučený název - diplomova-prace.pdf

ZASLÁNÍ POŠTOU

pokud přílohy nedokládáte elektronicky nebo podáváte přihlášku do 3. kola, můžete je zaslat na adresu:

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
studijní oddělení
Univerzitní 8
301 00 Plzeň

OSOBNĚ NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

V případě, že nevyužijete elektronické doložení ani zaslání poštou nebo podáváte přihlášku do 3.kola, je možné přílohy doručit v úředních hodinách na studijní oddělení FAV na adrese:

Fakulta aplikovaných věd
studijní oddělení
Technická 8
Plzeň

Formulář přihlášky - 3. kolo