PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - Doktorské STUDIUM AK. ROK 2021/2022

Fakulta aplikovaných věd garantuje studium v doktorských studijních programech se standardní dobou studia 4 roky. Studovat můžete v prezenční nebo kombinované formě.

Seznam oborů nabízených pro příjímací řízení ke studiu v akademickém roce 2021/2022 je součástí podmínek k příjetí ke studiu.
Termín pro podání přihlášek je:
1. kolo 31.5.2021 - přihláška elektronicky
2. kolo 25.9.2021 - přihlášky elektronicky
3. kolo 28.2.2022 - přihlášky pouze papírovou formou

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení jsou uvedeny v následujících dokumentech: