Podmínky k přijetí ke studiu v ak. roce 2021/2022

Navazující magisterské studium

Podmínky k přijetí ke studiu byly schváleny akademickým senátem fakulty 13.1.2021.

Podmínky k přijetí 2021/2022 - navazující magisterské studium