PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022

Navazující magisterské studium

Přijímací řízení je otevřeno od 13.1.2021 do 8.6.2021.