Informační systémy

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Vizualizace studijního plánu
(pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Obor je určen studentům, kteří chtějí získat široký základ znalostí a praktických dovedností, pokrývajících vybrané tematické okruhy informatiky a ekonomie. Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky.

Co se naučím

V průběhu studia se studenti setkají s předměty z oblastí computer science, ekonomie, managementu, práva a tzv. soft skills. Získají znalosti principů řízení projektů a jejich aplikace při vývoji programových systémů v prostředí počítačových sítí. Osvojí si rovněž znalosti a dovednosti nutné pro aplikaci technologií a důležitých standardů používaných při projektování, provozu a správě informačních systémů, znalosti objektových metodologií tvorby software, analýzy podnikových procesů a postupů jejich modelování.

Jak se uplatním

Absolvent se uplatní tam, kde využije znalosti z oblasti informatiky i ekonomie, např. jako specialista podnikových informačních systémů, vedoucí projektu, konzultant, systémový integrátor, architekt aplikací, manažer informační bezpečnosti či procesní analytik v komerční sféře i ve státní a veřejné správě.