Kybernetika a řídicí technika

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

 

Vizualizace studijního plánu
(pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Při studiu tohoto programu si prohloubíte teoretické znalosti získané při bakalářském studiu v oblasti automatického řízení a umělé inteligence. V průběhu studia je kladen velký důraz na využití teoretických znalostí v praxi.

Co se naučím

Studium je zaměřeno především na automatické řízení a umělou inteligenci. Osvojíte si metody návrhu řídicích systémů a procesů, strojů či robotů. Stanou se z vás odborníci na zpracování signálu, matematické modelování a simulace.

Jak se uplatním

Studijní program vás skvěle připraví k přímému vstupu do praxe, ale pokud budete mít chuť se i nadále vzdělávat, můžete si ještě více prohloubit znalosti z oblasti kybernetiky a řídicí techniky v rámci doktorského studia.