Medicínská informatika

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Vizualizace studijního plánu
(pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Obor je určen studentům, kteří chtějí získat široký základ znalostí a praktických dovedností, pokrývajících vybrané tematické okruhy informatiky, matematiky a lékařské problematiky tak, aby uměli analyzovat a řešit úlohy zpracování biomedicínských dat. Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky.

 

Co se naučím

V průběhu studia získají studenti specializované znalosti ze statistiky, numerické matematiky, zpracování a vizualizace signálů, obrazových a objemových dat a k nim přidružených informací. Získají dostatečně hluboké znalosti a prakticky uplatnitelné dovednosti nutné pro komunikaci s lékaři a odborníky z oblasti biomedicíny, tj. uživateli softwarových produktů, experimentátory, autory a spoluautory analýz, stejně tak jako s matematiky, mechaniky a elektroniky, tj. tvůrci modelovacích přístupů.

Jak se uplatním

Absolvent se uplatní tam, kde je potřeba aplikovat informační technologie v lékařských a biomedicínských oborech, např. jako informatik v klinických oborech nebo jako architekt a správce rozsáhlých medicínských informačních systémů. Uplatní se v medicínském průmyslu, farmaceutických společnostech, zdravotnických zařízeních a výzkumných centrech.