Počítačová grafika

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Vizualizace studijního plánu
(pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Obor je určen studentům, kteří chtějí získat široký základ znalostí a praktických dovedností na úrovni současných poznatků počítačové grafiky a jejích aplikací včetně modelování, rozpoznávání obrazu a základů virtuální reality tak, aby uměli analyzovat a efektivně řešit úlohy v těchto oblastech. Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky .

 

Co se naučím

V průběhu studia si studenti osvojí znalosti principů nutných pro řešení problémů, se kterými se lze setkat při analýze, návrhu, implementaci a testování programů. Získají hluboké aktivní znalosti algoritmů, datových struktur a programů, používaných v oblastech počítačové grafiky, rozpoznávání obrazu, multimediálních systémů a jejich aplikací. Je možná buď užší specializace jen na grafiku, anebo širší specializace zahrující další informatické podobory.

Jak se uplatním

Absolvent je schopen pracovat jako výzkumný a vývojový pracovník, nebo se zaměřit na praktické aplikace. Uplatní se především jako analytik nebo programátor ve firmách zabývajících se návrhem, vytvářením a užíváním softwarových systémů, zejména se zaměřením na vizualizace, geometrické modelování, počítačové hry a vědeckotechnické výpočty. Může také najít uplatnění v reklamních agenturách, v herním průmyslu anebo v oblasti počítačového publikování a programování webových aplikací.