Počítačové systémy a sítě

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština

Vizualizace studijního plánu
(pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Obor je určen studentům, kteří chtějí získat široký základ znalostí a praktických dovedností z oblastí počítačových systémů a počítačových sítí. Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky .

 

Co se naučím

V průběhu studia získají studenti znalosti principů počítačových systémů, které se zabývají moderními metodami návrhu a realizace elektronických zařízení s mikroprocesorovým řízením včetně obvodů pro komunikaci s okolím, a počítačových sítí, které poskytují informace o problematice přenosu dat v rozlehlých, lokálních i personálních sítích. Získají dostatečně hluboké znalosti a prakticky uplatnitelné dovednosti v oblasti návrhu hardwarových i softwarových systémů, používaných protokolů a jejich realizací.

Jak se uplatním

Absolvent se uplatní ve firmách, které vyvíjejí počítačové systémy pro práci v decentralizovaném výpočetním prostředí či ve firmách a institucích, které tyto komplexní systémy provozují. Může se podílet na návrhu a realizaci moderních mikroprocesorových systémů, nebo se zabývat návrhem, realizací a údržbou různých typů počítačových sítí.