Strategické plánování měst a regionů

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 1,5 roku
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Přijímací zkouška - podrobné informace

Vizualizace studijního plánu
(pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Cílem specializace studijního programu Územní plánování je prohloubit znalosti regionálních aspektů územního plánování s důrazem na metody strategického plánování rozvoje měst a regionů. Seznámíte se s manažerským přístupem k rozvoji měst a regionů: s cíli, nástroji, trendy a s českými a zahraničními zkušenostmi s městským a regionálním managementem. To vše s využitím moderních technických prostředků, geografických informačních systémů (GIS), otevřených datových zdrojů (open data) či propojených datových zdrojů (linked data).

Co se naučím

Skladba předmětů je multidisciplinární s proporčně vyváženým poměrem technických, technologických a humanitních disciplín, teoretických a praktických předmětů.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení oboru se můžete velmi dobře uplatnit v praxi při tvorbě územně plánovací dokumentace splňující přírodní, kulturní, sociální, ekonomické a technické požadavky, s vědomím a znalostí historie a kultury, které jsou základním předpokladem kvality projektů územně plánovací dokumentace.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2022/2023

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ MĚST A REGIONŮ

Přijímací zkouška se týká pouze uchazečů, kteří budou přijímáni na základě kritéria 2 v podmínkách k přijetí.

Přijímací zkouška je ústní. Je vedena formou pohovoru s přijímací komisí. Součástí pohovoru je též diskuze nad poslední obhájenou kvalifikační prací zájemce o studium (je proto nutné kvalifikační práci vzít na přijímací zkoušku s sebou). V rámci ústního pohovoru je rovněž ověřována i motivace ke studiu a budoucímu pracovnímu uplatnění.

Maximální počet získaných bodů je 40. Komise doporučuje přijetí uchazeče, pokud získal minimálně 25 bodů.