Softwarové inženýrství

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Vizualizace studijního plánu
(pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Obor je určen studentům, kteří chtějí získat široký základ znalostí a praktických dovedností v oblastech analýzy, návrhu a tvorby spolehlivých softwarových systémů, využívajících moderní metody ukládání a zpracování dat, integrovaných z mnoha komunikujících komponent a poskytujících podporu uživatelů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky .

 

Co se naučím

V průběhu studia si studenti osvojí znalosti principů týkající se tvorby velkých softwarových systémů zpracovávajících rozsáhlá data, systémového programování a souvisejících matematických disciplín, se specializací na spolehlivost softwarových systémů či zpracování přirozeného jazyka. Získají dostatečně hluboké znalosti a prakticky uplatnitelné dovednosti nutné pro kvalitní a efektivní návrh, realizaci a provoz výkonných, distribuovaných, modulárně koncipovaných softwarových systémů.

Jak se uplatním

Absolvent se ve firemním prostředí uplatní zejména při vytváření generických i specializovaných softwarových produktů a služeb. Umí pracovat v týmu, komunikovat se zákazníky, managementem, pracovníky vývoji a údržby software, analyzovat problém v kontextu organizace a realizovat algoritmicky i technicky efektivní řešení. Analyticky a výzkumně zaměřený absolvent najde uplatnění v akademické sféře a ve výrazně inovativních firmách.