Podmímky k přijetí 2022/2023 - Navazující magisterské studium

Dodatečné přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023