PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/2023

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

1. kolo přijímacího řízení probíhá - termín podání přihlášek do 8.6.2022.

2. kolo (dodatečné) přijímací řízení - termín podání přihlášek do 15.8.2022.