PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022/2023

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Přijímací řízení bude otevřeno během února 2022.