Nabídka studia - Navazující magisterské studium 2022/2023

Garantujeme širokou nabídku programů a specializací z různých oblastí přírodních věd a technického vzdělání.

Oblast Informatika

Oblast Matematika

Oblast Mechanika

Oblast Stavební inženýrství

Oblast Učitelství