Video prezentace - Mechanika a stavitelství

Studijní program Počítačové modelování v mechanice - Úvod

Studijní program Stavitelství - stavební inženýrství

Dynamika

Modelování proudění tekutin

Nové a kompozitní materiály

Biomechanika

Studentský medailonek - Dynamika konstrukcí a mechatronika

Studentský medailonek - Stavitelství, stavební inženýrství - pozemní stavby