NOUZOVÝ STAV (COVID-19) / EMERGENCY (COVID-19)

Souhrnné informace týkající se omezení související s nouzovým stavem určené pro uchazeče, studenty a zaměstnance FAV. Summary information on emergency-related restrictions for FAV applicants, students and staff.

Opatření ZČU / University measures

Informační stránky ZČU k nouzovému stavu / University information – Emergency state (COVID-19)
zrušení kontaktní výuky, často kladené dotazy,... / cancellation of classes, frequently asked questions, .

Opatření FAV / FAV measures

 

Informace MŠMT (Only in Czech)