Přejít k obsahu

Katedry (CTPVV)

Fakulta aplikovaných věd ZČU se v současné době dělí na šest kateder:

Katedry jsou sdruženy do Centra technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu (CTPVV). Záměrem centra, jež svojí existencí navazuje na stejnojmenný projekt, je společná péče kateder FAV o kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti a koordinace aktivit nejen ve vztahu k fakultnímu pracovišti výzkumu a vývoje NTIS, ale i k dalším vzdělávacím a výzkumným institucím v ČR i v zahraničí.

 

 

Patička