Přejít k obsahu

Úřední deska

Podmínky k přijetí ke studiu


Habilitační řízení, Řízení ke jmenování profesorem, Rigorózní řízení


Předpisy

Vnitřní předpisy fakulty

Předpisy platné v minulých letech naleznete zde.
 

Aktuálně platné vnitřní normy FAV

Archiv vyhlášek naleznete zde.

Celouniverzitní předpisy

Aktuálně platné studijní předpisy (Studijní a zkušební řád ZČU, Stipendijní řád ZČU,...) naleznete na stránkách
http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/vnitrni_predpisy.html


Výroční zprávy

Výroční zprávy z minulých let naleznete zde.


Strategický záměr

Dlouhodobé záměry z minulých let naleznete zde.


Zpráva o průběhu přijímacího řízení

Zprávy o průběhu přijímacího řízení z minulých let naleznete zde


Další dokumenty

Další dokumenty z minulých let naleznete zde.

Patička