Přejít k obsahu

Úřední deska

Podmínky k přijetí ke studiu


Předpisy

Vnitřní předpisy fakulty

 

Další předpisy FAV


Předpisy platné v minulých letech naleznete zde.

Celouniverzitní předpisy

Aktuálně platné studijní předpisy (Studijní a zkušební řád ZČU, Stipendijní řád ZČU,...) naleznete na stránkách
http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/vnitrni_predpisy.html

Studijní a zkušební řád ZČU platný do 31.8.2012


Vyhlášky a rozhodnutí

Vydané v roce 2019

Vydané v roce 2018

Vyhlášky z minulých let naleznete zde.


Výroční zprávy

Výroční zprávy z minulých let naleznete zde.


Strategický záměr

Dlouhodobé záměry z minulých let naleznete zde.


Zpráva o průběhu přijímacího řízení

Zprávy o průběhu přijímacího řízení z minulých let naleznete zde


Další dokumenty

Další dokumenty z minulých let naleznete zde.

Patička