Přejít k obsahu

Fakulta aplikovaných věd představuje navržené kandidáty na děkana

18. listopadu v 9:00 hod.se uskuteční volební zasedání Akademického senátu Fakulty aplikovaných věd na němž budou senátoři volit kandidáta na děkana pro další čtyřleté období, kterého doporučí rektorovi univerzity ke jmenování.

Současné děkance fakulty doc. Dr. Ing. Vlastě Radové končí první čtyřleté funkční období 28. února 2021. Samosprávný zastupitelský akademický orgán fakulty - akademický senát - bude volit kandidáta na děkana pro období 2021 - 2025. 

Navrženými kandidáty jsou:

Ing. Josef Weinreb, CSc.

JW

Ing. Josef Weinreb, CSc. v současnosti zastává pozici provozního ředitele výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost na Fakultě aplikovaných věd. Od roku 2008 se jako projektový manažer aktivně podílel na přípravě projektu a posléze realizaci centra NTIS. Věnoval se především veřejným zakázkám na nákup přístrojového vybavení a přípravě a realizaci projektu udržitelnosti centra. V letech 2010 až 2012 byl proděkanem pro rozvoj fakulty. Manažerské zkušenosti získával i jako starosta města Dobřany v letech 1993 až 1995. Od roku 2010 je členem zastupitelstva města

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

MŽ

Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. působí na katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU od roku 1997. Odborným asistentem se stal již v průběhu doktorského studia. Od roku 2012 je docentem na katedře kybernetiky a od roku 2014 výzkumným pracovníkem výzkumného programu VP1 centra NTIS. Od roku 2014 též zastává pozici proděkana pro koncepci studia a pedagogické záležitosti FAV ZČU. Odborně se věnuje počítačovému zpracování obrazu a jeho aplikacím v medicíně, průmyslu a komunikaci člověk-stroj.19.10.20

Zpět na seznam aktualit

Patička