Přejít k obsahu

Katedra informatiky a výpočetní techniky získala prestižní cenu IBM Faculty Award

Každoročně udělované mezinárodní ocenění IBM Faculty Award získala Katedra informatiky a výpočetní techniky za návrh studijního oboru „Informační systémy“. Západočeská univerzita se tak jako jediné české pracoviště zařadila mezi špičkové světové univerzity, které letos cenu získaly. Mezi bezmála stovkou oceněných nechybí například Massachusetts Institute of Technology, Stanfordská univerzita nebo Univerzita v Cambridgi.

 

Finanční odměna spojená s oceněním by měla pomoci při rozvoji bakalářského studijního programu „Informační systémy“. Ten připravila Katedra informatiky a výpočetní techniky vedená profesorem Jiřím Šafaříkem ve spolupráci s Fakultou ekonomickou. Podílely se na něm také partnerské společnosti ze sdružení Platforma informačních technologií.

 

Progresivní program je určen hlavně studentům, kteří chtějí v budoucnu působit na rozhraní informatiky a ekonomie. Ve svém kurikulu využívá multidisciplinární koncept Service Science, Management and Engineering (SSME), jenž spojuje předměty z oblastí computer science s výukou ekonomie, managementu, práva i takzvaných soft-skills. Studijní plán programu rovněž plně respektuje světový standard IS 2002 (Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programes in Information Systems) a CC 2005 (Computing Curriculum 2005).

 

Celosvětový trh práce ukazuje, že globálně uvažující informatici, kteří mají ekonomický přehled, organizační schopnosti a navíc znalosti obchodu a práva jsou stále žádanější,“ uvedl profesor Jiří Šafařík, vedoucí Katedry informatiky a výpočetní techniky. Absolventi programu „Informační systémy“ takovému profilu budou odpovídat.

Cílem grantového programu IBM Faculty Awards je podpořit spolupráci mezi výzkumnými pracovišti předních světových univerzit a společností IBM. Kandidáty na toto každoroční ocenění navrhují zaměstnanci IBM, kteří s akademickými pracovišti spolupracují.

Více informací o IBM Faculty Award naleznete zde, a kompletní seznam oceněných vědeckých pracovníků a univerzit za rok 2010 zde.

Kontakt: Prof. Ing. Jiří Šafařík CSc., Fakulta aplikovaných věd ZČU, 377 632 439

  

Odkazy:

článek v PDF

http:/www.kiv.zcu.cz (stránky katedry informatiky a výpočetní techniky)

Patička