Přejít k obsahu

Prof. Ing. Václav Skala, CSc. obdržel ocenění Fellow of the Eurographics Association

V květnu 2010 obdržel prof.Václav Skala ocenění Fellow of the Eurographics Association. Ocenění mu bylo uděleno za odbornou a publikační činnost, dlouholetou práci v edičních radách prestižních odborných impaktovaných časopisů, např. Computers&Graphics (Elsevier), The Visual Computer (Springer Verlag), Computer Graphics Forum (Blackwell) a daších, za organizaci odborných mezinárodních konferencí a workshopů, a zejména pak za pořádání mezinárodní konference WSCG (http://wscg.zcu.cz), která se koná na ZČU od r.1992.

Eurographics Association (http://www.eg.org) je jednou z největších odborných mezinárodních společností v počítačové grafice, vizualizaci dat a zpracování obrazu, která byla založena již v roce 1980.

Prof.Ing.Václav Skala, CSc, je vedoucím Centra počítačové grafiky a vizualizací na katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd. Počítačové grafice se věnuje již mnoho let a získané ocenění přichází v roce, kdy slaví jeho pracoviště 35. výročí odborných aktivit v oblasti počítačové grafiky.

Odkazy:

Patička