Přejít k obsahu

Územní plánování

Zkratka st. oboru: UPL
Součást st. programu: SIB
Délka studia: 4 roky
Titul: Bc.
Forma: prezenční
Garantující katedra: KMA

Cílem studia je získání vzdělání pro navrhování v urbanismu a územním plánování a v souvisejících manažerských činnostech územního plánování, re-spektive investiční výstavbě.

Absolutorium studia má vytvořit základní předpoklady k tomu, aby absolvent po vykonání potřebné praxe mohl získat specializované autorizace či jiná osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro práci v daném oboru nebo na konkrétním pracovišti.

Uplatnění absolventů v praxi je především:

  • projekční a inženýrské organizace, urbanistické ateliéry
  • subjekty veřejné správy na úrovni státu, kraje a obce
  • společnosti a instituce zabývající se investiční výstavbou, rozvojovými projekty a realizací staveb.

Forma a délka studia

Studijní obor Územní plánování lze studovat v prezenční formě  a standardní doba studia je 4 roky.

Obsah studia

Studijní obor vychází z nutného a poměrně širokého teoretického základu všeobecných tech-nických, přírodovědných a humanitních oborů. Ve specializovaných předmětech je pozornost zaměřena na vlastní projekční tvorbu a na získávání, zpracování a správu územně plánovacích podkladů a dokumentací. Ve studijních plánech je dostatečný prostor věnován výuce v atelieru, zejména pro oblast pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací v kontextu platné legislativy, zařazením a procvičením metod přípravy investičních a develo-perských projektů, respektive dalších dovedností provázejících investiční výstavbu jako je např. získávání finančních zdrojů pro realizaci projektů z veřejných i privátních finančních zdrojů. Ve studiu má významné místo exkurzní činnost a praxe na odborných pracovištích s cílem propojit studium s praktickými příklady, ukázkami a zkušenostmi.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity a věnovat se tak i dalším oborům, které jej zajímají.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička