Přejít k obsahu

Softwarové inženýrství

Zkratka st. oboru: SWIn 
Součást st. programu: INIn 
Délka studia: 2 roky
Titul: Ing.
Forma: 
   prezenční / kombinovaná
Garantující katedra: KIV

Studium Softwarového inženýrství navazuje na základ informatických znalostí specifikovaných v "Computing Curricula 2001". Orientuje se na jejich prohloubení v oblastech návrhu a konstrukce složitých softwarových celků, jejich testování, efektivity, konfigurování a údržby, využívání nástrojů a metod, včetně technik ohodnoco­vání kvality software. S ohledem na společenskou objednávku je zvláštní důraz je kladen na znalosti v oblasti databázových a informačních systémů.

Struktura předmětů je navržena tak, aby absolvent získal jak relativně trvalé znalosti z teoretických disciplin informatiky, tak praktické znalosti a metodologie bezprostředně uplatnitelné v profesní činnosti. Hluboký teoretický základ umožní absolventům pochopení v praxi řešených problémů v širších souvislostech a dokonalejší adaptabilitu v rychle se vyvíjejícím prostředí informatické vědy. Projekty řešené v průběhu studia a zejména diplomové práce vychází většinou z praktických potřeb tuzemských i zahraničních firem, a jsou proto zárukou plynulého přechodu absolventů do praxe.

Absolventi se uplatní jako systémoví analytici, systémoví programátoři, vedoucí programátoři v softwarových firmách při návrhu, vývoji a údržbě softwarových systémů včetně systémů informačních. Výběrem povinně volitelných předmětů mohou získat schopnosti uplatnitelné při tvorbě a údržbě software síťových služeb, matematického software a dle zvolení výběrových předmětů i znalosti z oblasti internetových aplikací, ekonomické informatiky, systémů řízení apod.

Studijní plán pro příští akademický rok bude zveřejněn v průběhu dubna na portálu ZČU, v současné době zde naleznete studijní plán pro probíhající akademický rok.

Patička