Přejít k obsahu

Předzápis studentů 1. ročníku - 2018/2019

Nově přijatí studenti ke studiu na FAV mají povinnost udělat předzápis povinně volitelných a výběrových předmětů. Bližší informace naleznete v příslušných letácích.

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Žádosti o uznání předmětů

Žádost o uznání předmětů absolvovaých v předchozím studiu se podává elektronicky viz pokyny uvedené na stránkách studijního oddělení.

 

Patička