Přejít k obsahu

Podmínky k přijetí ke studiu - bakalářské studium ak. rok 2020/2021

Fakulta aplikovaných věd je vnímána jako škola s náročným studiem, které vyžaduje hluboký zájem o studovaný obor a motivaci k pracovnímu nasazení. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme si však plně vědomi toho, že zdaleka ne všichni uchazeči mají vytvořeny optimální podmínky pro přípravu na toto náročné studium již na střední škole. Tomu také odpovídá forma našeho přijímacího řízení, která nabízí různá kritéria pro přijetí a zohledňuje řadu aspektů (např. typ střední školy, dosažený průměr, výsledky z národních srovnávacích zkoušek). Na druhé straně máme eminentní zájem zejména o ty nejkvalitnější uchazeče (úspěšné řešitele vybraných prestižních soutěží apod.), kterým přijetí garantujeme.

Seznam otevřených programů a oborů pro přijímací řízení ke studiu v ak. roce 2020/2021

Podmínky k přijetí ke studiu v bakalářských programech pro akademický rok 2020/2021, (PDF)

Elektronická přihláška 

Pokyny k doložení příloh k přihlášce

Uchazeč, který společnosti SCIO udělil souhlas s elektronickým předáním výsledků, nemusí dokládat certifikát. 

  

Často kladené dotazy

Patička