Přejít k obsahu

Podmínky k přijetí ke studiu - bakalářské studium ak. rok 2020/2021

Fakulta aplikovaných věd je vnímána jako škola s náročným studiem, které vyžaduje hluboký zájem o studovaný obor a motivaci k pracovnímu nasazení. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme si však plně vědomi toho, že zdaleka ne všichni uchazeči mají vytvořeny optimální podmínky pro přípravu na toto náročné studium již na střední škole. Tomu také odpovídá forma našeho přijímacího řízení, která nabízí různá kritéria pro přijetí a zohledňuje řadu aspektů (např. typ střední školy, dosažený průměr, výsledky z národních srovnávacích zkoušek). Na druhé straně máme eminentní zájem zejména o ty nejkvalitnější uchazeče (úspěšné řešitele vybraných prestižních soutěží apod.), kterým přijetí garantujeme.

Vliv opatření ohledně COVID-19 – posuny termínů - aktualizováno 17.4.2020

Fakulta aplikovaných věd ZČU se 31.3.2020 rozhodla v reakci na nouzový stav spojený s epidemií COVID-19 prodloužit termín pro podávání přihlášek do bakalářského studia na FAV do 14. 4. 2020. Přestože podávání přihlášky včetně doložení požadovaných dokumentů probíhá elektronicky, a taktéž platbu je možné provést převodem nebo kartou, Fakulta aplikovaných věd ZČU se rozhodla pro toto vstřícné gesto, které může umožnit podat přihlášku i těm, kteří snad mohli mít problémy s připojením k internetu.

Znamená to, že i termín pro doložení podkladů, který byl v podmínkách k přijetí vyhlášených 13. 11. 2019 stanoven na 7. 4. 2020, se prodlužuje do 14. 4. 2020. Pokud z vážného důvodu nejste schopni dodržet ani tento termín, ale podklady budete moci doložit později, informujte nás o této situaci a požádejte nás o odklad tohoto termínu.

SCIO – Typicky jde například o výsledky Národní srovnávací zkoušky (NSZ). V podmínkách vyhlášených 13.11.2019 bylo stanoveno, že bereme v úvahu ještě termín NSZ na začátku dubna. Společnost SCIO v návaznosti na mimořádná opatření posunula tento termín nejprve na 1. 5. 2020 a nyní ještě dále na 13. 6. 2020. FAV proto bude brát v úvahu ještě tento termín. Pokud budete pro přijímací řízení chtít tento termín doložit, dejte společnosti SCIO souhlas s elektronickým předáním výsledků FAV a nás informujte, že tento termín budete ještě dokládat.

Všechny žádosti týkající se přijímacího řízení zasílejte na studijní oddělení fakulty.

Seznam otevřených programů a oborů pro přijímací řízení ke studiu v ak. roce 2020/2021

Podmínky k přijetí ke studiu v bakalářských programech pro akademický rok 2020/2021, (PDF)

Nostrifikace

Elektronická přihláška 

Pokyny k doložení příloh k přihlášce

Uchazeč, který společnosti SCIO udělil souhlas s elektronickým předáním výsledků, nemusí dokládat certifikát. 

  

Často kladené dotazy

Patička