Přejít k obsahu

Přijímací řízení 2019/2020 - Doktorské studijní programy

Fakulta aplikovaných věd garantuje studium v doktorských studijních programech se standardní dobou studia 4 roky. Studovat můžete v prezenční nebo kombinované formě.

Seznam oborů nabízených pro příjímací řízení ke studiu v akademickém roce 2019/2020 je součástí podmínek k příjetí ke studiu.

Termín pro podání přihlášek je 31.5.2019
Přijetí přihlášky po tomto termínu je v kompetenci děkana FAV. Elektronická přihláška je dostupná pouze do 31.5.2019, po té je možné doručit na studijní oddělné pouze papírouvou formu přihlášky

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení jsou uvedeny v následujících dokumentech:

Podmínky k přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro ak. rok 2019/2020 (PDF)
Seznam rámcových témat disertačních prací a jejich školitelů pro ak. rok 2019/2020 (PDF)

Elektronická přihláška

   Formulář přihlášky ke studiu
v akademickém roce 2019/2020 
(PDF)

Pokyny k doložení příloh k přihlášce

Patička