Přejít k obsahu

Přijímací řízení doktorské studium - ak. rok 2020/2021

Fakulta aplikovaných věd garantuje studium v doktorských studijních programech se standardní dobou studia 4 roky. Studovat můžete v prezenční nebo kombinované formě.

Seznam oborů nabízených pro příjímací řízení ke studiu v akademickém roce 2020/2021 je součástí podmínek k příjetí ke studiu.

Termín pro podání přihlášek je:
1. kolo 31.5.2020
2. kolo 25.9.2020
3. kolo 28.2.2021 


Přijetí přihlášky po tomto termínu je v kompetenci děkana FAV. Elektronická přihláška je dostupná pouze pro 1. a druhé kolo přijímacího řízení, po té je možné doručit na studijní oddělení pouze papírovou formu přihlášky.

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení jsou uvedeny v následujících dokumentech:

Podmínky k přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro ak. rok 2020/2021 (PDF)

Seznam rámcových témat disertačních prací a jejich školitelů pro ak. rok 2020/2021 (PDF)

Nostrifikace

Elektronická přihláška

  

Pokyny k doložení příloh k přihlášce

Patička