Přejít k obsahu

Přijímací řízení 2019/2020 - Navazující magisterské studijní programy

Ke studiu v těchto studijních programech se mohou hlásit absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů, resp. uchazeči, kteří předpokládají, že studium v takovém studijním programu úspěšně zakončí v akademickém roce 2018/2019.

Seznam otevřených programů a oborů pro přijímací řízení ke studiu v ak. roce 2019/2020

V únoru 2019 byla udělena akreditace studijnímu programu Aplikovaná mechanika, tzn. že přihlášky na původní studijní program Počítačové modelování v inženýrství již nejsou v e-přihlášce dostupné. Přihláška se podává na specializaci nově akreditovaného studijního programu Aplikovaná mechanika se specializacemi Dynamika konstrukcí a mechatronika, Biomechanika a mechanika moderních materiálů, Výpočty a design konstrukcí.

Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech pro ak. rok 2019-2020, (PDF)

Pokyny k doložení příloh

Elektronická přihláška

  

Ke stažení 

Tématické okruhy k přijímacímu řízení

Patička