PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - doktorské STUDIUM

AK. ROK 2020/2021

Přijímací řízení ak rok 2020/2021
Termín podání přihlášek do 3. kola je 28.2.2021

AK. ROK 2021/2022

Podmínky k přijetí budou zveřejněny na začátku února 2021.