1

STUDY AT THE Faculty of applied Sciences

An education with which you do not have to worry about your future.
Anonymous

Petra Sutnerová

- Studijní referentka - bakalářské studium, prezenční forma, přijímací řízení a imatrikulace, stipendia

+420 377 632 021

Anonymous

Monika Brabencová

- Studijní referentka - magisterské studium, kombinovaná forma studia, vyřazení absolventů a promoce

+420 377 632 011

Anonymous

Ing. Jaroslav Toninger

- Studijní referent - doktorské studium

+420 377 632 012