Applied Mechanics

 Prof. Ing. Vladislav LAŠ, CSc., chairman, KME FAV ZČU Plzeň
 Prof. Ing. Jiří KŘEN, CSc., KME FAV ZČU Plzeň
 Prof. Dr. Ing. Jan DUPAL, KME FAV ZČU Plzeň
 Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK, ZČU Plzeň
 Doc. Ing. Luděk HYNČÍK, Ph.D., NTC ZČU
 Doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D., KME FAV ZČU Plzeň
 Dr. Ing. Pavel POLACH, VZÚ Plzeň
 Prof. Dr. Ing. Eduard ROHAN, DSc., KME FAV ZČU Plzeň
 Prof. Ing. Josef ROSENBERG, DrSc., KME FAV ZČU Plzeň
 Prof. Ing. Milan RŮŽIČKA, CSc., FS ČVUT Praha 
 Prof. Ing. Michal ŠEJNOHA, Ph.D., FSv, ČVUT Praha
 Prof. Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D., FS ČVUT Praha
 Doc. Ing. Jan VIMMR, Ph.D., KME, FAV ZČU
 Prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc., KME FAV ZČU Plzeň

Explanatory notes:
AV ČR = Academy of Sciences of the Czech Republic; ČVUT = Czech Technical University in Prague; FAV = Faculty of Applied Sciences; FS = Faculty of Mechanical Engineering; FSv = Faculty of Civil Engineering; KME = Department of Mechanics; NTC = New Technologies – Research Centre; ÚT = Institute of  Thermomechanics; VZÚ Plzeň = Research and Testing Institute Pilsen; ZČU Plzeň = University of West Bohemia

Plasma Physics and Physics of Thin Films

Prof. RNDr. Jaroslav VLČEK, CSc., chairman, KFY FAV ZČU Plzeň
Doc. Ing. Pavel BAROCH, Ph.D., KFY FAV ZČU Plzeň
Doc. RNDr. Petr BARTOŠ, Ph.D., ZF JU Č. Budějovice
Prof. RNDr. Jaroslav FIALA, CSc., NTC ZČU Plzeň
Doc. Ing. Milan HONNER, Ph.D., KFY FAV ZČU Plzeň
Doc. Ing. Jiří HOUŠKA, Ph.D., KFY FAV ZČU Plzeň
Doc. RNDr. Milan HRABOVSKÝ, CSc.  ÚFP AV ČR 
Doc. Mgr. Šimon KOS, Ph.D., KFY FAV ZČU Plzeň
Prof. Ing. Jindřich MUSIL, DrSc., KFY FAV ZČU Plzeň
Prof. Ing. Stanislav PEKÁREK, CSc., FEL ČVUT Praha
Doc. RNDr. Karel RUSŇÁK, CSc., KFY FAV ZČU Plzeň
Doc. RNDr. Jan SLAVÍK, CSc., KFY FAV ZČU Plzeň
Doc. RNDr. Vítězslav STRAŇÁK, Ph.D., PřF JU Č. Budějovice
Prof. RNDr. Petr ŠPATENKA, CSc., PF JU Č. Budějovice 
Doc. RNDr. Pavol ŠUTTA, Ph.D., NTC ZČU Plzeň
Prof. RNDr. Milan TICHÝ, DrSc., MFF UK Praha
Prof. Ing. Petr ZEMAN, Ph.D., KFY FAV ZČU Plzeň

Explanatory notes:
AV ČR = Academy of Sciences of the Czech Republic; ČVUT Praha = Czech Technical University in Prague; FAV = Faculty of Applied Sciences; FEL = Faculty of Electrical Engineering; JU Č. Budějovice = University of South Bohemia in České Budějovice; KFY = Department of Physics; MFF = Faculty of Mathematics and Physics;  NTC = New Technologies – Research Centre; PF = Pedagogical Faculty; PřF = Faculty of Science;  ÚFP = Institute of Plasma Physics; UK Praha = Charles University in Prague;  ZČU Plzeň = University of West Bohemia; ZF = Faculty of Agriculture

Geomatics

 Prof. Ing. Pavel NOVÁK, Ph.D., chairman, KGM FAV ZČU Plzeň
 RNDr. Ing. Petr HOLOTA, DrSc., VÚGTK Zdiby
 Doc. Ing. Václav ČADA, CSc., KGM FAV ZČU Plzeň
 Prof. Ing. Aleš ČEPEK, CSc., FSv ČVUT Praha
 Prof. Ing. Ján HEFTY, PhD., STU Bratislava
 Prof. Dr. Ing. Ivana KOLINGEROVÁ, KIV FAV ZČU Plzeň
 Prof. Ing. Jan KOSTELECKÝ, DrSc., VÚGTK Zdiby
 Prof. Dr. Ing. Karel PAVELKA, FSV ČVUT Praha

Explanatory notes:
ČVUT Praha = Czech Technical University in Prague; FAV = Faculty of Applied Sciences; FSv = Faculty of Civil Engineering; KIV = Department of Computer Science 

Computer Science and Engineering

Prof. Dr. Ing. Ivana KOLINGEROVÁ, chairperson, KIV FAV ZČU Plzeň
Doc. Ing. Přemysl BRADA, MSc., Ph.D., KIV, FAV ZČU
Prof. Ing. Adam HEROUT, Ph.D. FIT, VUT Brno
Doc. Ing. Pavel HEROUT, Ph.D., KIV FAV ZČU Plzeň
Doc. RNDr. Petr HNĚTYNKA, Ph.D., MFF, UK Praha
Doc. Ing. Eduard JANEČEK, CSc., KKY FAV ZČU Plzeň
Prof. Ing. Karel JEŽEK, CSc., KIV FAV ZČU Plzeň
Prof. Ing. Antonín KAVIČKA, Ph.D., KIT FEI Univerzita Pardubice
Doc. Dr. Ing. Jana KLEČKOVÁ, KIV FAV ZČU Plzeň
Doc. Ing. Pavel KRÁL, Ph.D., KIV, FAV ZČU
Prof. Ing. Václav MATOUŠEK, CSc.,KIV FAV ZČU Plzeň
Prof. Ing. Ondřej NOVÁK, CSc., ITE TU Liberec
Doc. Ing. Stanislav RACEK, CSc., KIV FAV ZČU, Plzeň
Doc. RNDr. Petr STEHLÍK, Ph.D., KMA, FAV ZČU
Prof. Ing. Jiří ŠAFAŘÍK, CSc., KIV FAV ZČU Plzeň
Doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc., UI AV ČR Praha
Prof. Ing. Pavel TVRDÍK, CSc., FIT ČVUT Praha
Doc. Ing. Vlastimil VAVŘIČKA, CSc. ,KIV FAV ZČU Plzeň
Prof. Ing. Tomáš VOJNAR, Ph.D., FIT VUT Brno

Explanatory notes: 
AV ČR = Academy of Sciences of the Czech Republic; ČVUT Praha = Czech Technical University in Prague; FAV = Faculty of Applied Sciences; FEI = Faculty of Electrical Engineering and Informatics; FIT = Faculty of Information Technology; KIT = Department of Information Technology; KIV = Department of Computer Science and Engineering; KKY =  Department of Cybernetics; KMA = Department of Mathematics; ITE =  Institute of Information Technology and Electronics; TU Liberec = Technical University of Liberec; Univerzita Pardubice = University of Pardubice; UI = Institute of Informatics; VUT Brno = Brno University of Technology;  ZČU Plzeň = University of West Bohemia 

Cybernetics

Prof. Ing. Josef PSUTKA, CSc., chairman, KKY FAV ZČU Plzeň
Doc. Ing. Eduard JANEČEK, CSc., KKY FAV ZČU Plzeň
Ing. Miroslav KÁRNÝ, DrSc., ÚTIA  AV ČR Praha
Prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc., FEL ČVUT Praha
Prof. Ing. Vladimír MAŘÍK, DrSc., FEL ČVUT Praha 
Doc. Ing. Jindřich MATOUŠEK, Ph.D., KKY, FAV, ZČU
Prof. Ing. Luděk MÜLLER, Ph.D., KKY FAV ZČU Plzeň
Doc. Dr. Ing. Vlasta RADOVÁ, KKY FAV ZČU Plzeň
Prof. Ing. Miloš SCHLEGEL, CSc., KKY FAV ZČU Plzeň
Doc. Ing. Ondřej STRAKA, Ph.D., KKY, FAV, ZČU
Prof. Ing. Pavel VÁCLAVEK, Ph.D., FEKT, VUT Brno
Doc. Ing. Miloš ŽELEZNÝ, Ph.D., KKY, FAV, ZČU

Explanatory notes:
AV ČR = Academy of Sciences of the Czech Republic; ČVUT Praha = Czech Technical University in Prague;  FAV = Faculty of Applied Sciences; FEKT = Faculty of Electrical Engineering and Communication; FEL = Faculty of Electrical Engineering; KKY = Department of Cybernetics; ÚTIA = Institute of Information Theory and Automation; VUT Brno = Brno University of Technology; ZČU Plzeň = University of West Bohemia 

Mathematics

Prof. RNDr. Pavel DRÁBEK, DrSc., chairman, KMA FAV ZČU Plzeň
Doc. Ing. Marek BRANDNER, Ph.D., KMA FAV ZČU Plzeň
Doc. Ing. Josef DANĚK, Ph.D., KMA FAV ZČU Plzeň
Doc. Ing. Jiří FÜRST, Ph.D., FS ČVUT
Doc. Ing. Petr GIRG. Ph.D., KMA FAV ZČU
Doc. Ing. Gabriela HOLUBOVÁ, Ph.D., KMA FAV ZČU Plzeň
Prof. RNDr. Tomáš KAISER, DSc., KMA FAV ZČU Plzeň
Prof. RNDr. Jan KRATOCHVÍL, CSc., MFF UK Praha
Prof. Ing. Jiří KŘEN, CSc., KME FAV ZČU Plzeň
Prof. RNDr. Vlastimil KŘIVAN, CSc., BC ENTU AV ČR  
Prof. RNDr. Miroslav LÁVIČKA, Ph.D., KMA FAV ZČU Plzeň
Prof. RNDr. Bohdan MASLOWSKI, DrSc., MFF UK Praha
Prof. RNDr. Zdeněk RYJÁČEK, DrSc., KMA FAV ZČU Plzeň
Doc. RNDr. Petr STEHLÍK, Ph.D., KMA FAV ZČU 
Doc. RNDr. Tomáš VEJCHODSKÝ, Ph.D., MÚ AV ČR

Explanatory notes:
AV ČR = Academy of Sciences of the Czech Republic; BC = Biology Centre; ENTU = Institute of Entomology; ČVUT = Czech Technical University in Prague; FAV = Faculty of Applied Sciences; KMA = Department of Mathematics; KME = Department of Mechanics; MFF = Faculty of Mathematics and Physics; MÚ = Institute of Mathematics; FS = Faculty of Mechanical Engineering; UK Praha = Charles University in Prague; ZČU Plzeň = University of West Bohemia